मनोरञ्जन

DIFFERENT WAY FOR 2 FACTORS MULTIPLICATION

2 factors multiplication:

एउटा संख्याको आधा आधा पार्दै लैजानुहोस् र अर्को संख्याको दोब्बर पार्दै लैजानुहोस् । ती संख्याहरुको row  हेर्नुहोस् । दुवैतिर जोडा संख्या भए दुवैलाई हटाइदिनुहोस् । नहटाइएका संख्या बाँकीको दोब्बर पारिएका भागपट्टिका संख्याहरुको योगफल निकाल्नुहोस् ।

जस्तै १६ ४४ को लागि          १५ ४४ को लागि               १४ ४६ को लागि

१६     ४४                   १५     ४४                   १४     ४६

८      ८८                   ७      ८८                   ७      ९२

४      १७६                  ३      १७६                  ३      १८४

२      ३५२                  १      ३५२                  १      ३६८

१      ७०२                        ६६०                        ६४४

७०२

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *