Free songs
Home / शब्दकोष

œ::» शब्दकोष

Feed Subscription

निर्णयका चरणः

निर्णयका चरणः Define/Diagnose/Design, Choose, Identify/Intelligence/Implement, Development, Establish/Evaluate, Cope with Environment.  963 total views,  1 views today

Read More »

नेपालको सन्दर्भमा सरकारको कार्यक्षेत्रः

नेपालको सन्दर्भमा सरकारको कार्यक्षेत्रः सामाजिक सुरक्षा, परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र संवैधानिक हकको संरक्षण, शान्तिसुरक्षा अमनचयन, वातावरण संरक्षण र विकास, निजी क्षेत्रको विकासमा जोड, मानव अधिकारको संरक्षण, न्याय प्रशासन  1,121 total views,  1 views today

Read More »

सरकारको कार्यः

सरकारको कार्यः Motivator, Monitor, Protector, Coordinator, Facilitator, Resource mobilize, Evaluator, Negotiator, Planner, Regulator, Strategic  1,062 total views

Read More »

Functions of Government

Functions of Government:- Govt. Provisions, Allocation of Resources, Distribution, Production, Regulation, Stabilization, Subsidiary  565 total views

Read More »
Scroll To Top