विद्यमान कानुनका प्रावधानहरु

फर्म्याटहरुविद्यमान कानुनका प्रावधानहरुस्वविकसित सफ्टवेयरहरु

यात्रु भाडा दर

नेपालका सबै सडक रूटमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा दर नेपाल सरकारको (२०७८/०३/२९ मा समायोजन गरिएको) थाहा पाउन र लेखा सम्बद्ध

Loading

Read More
फर्म्याटहरुविद्यमान कानुनका प्रावधानहरु

लोक सेवा बढुवा फाराम तथा अनुभव सम्बन्धी फाराम

लोक सेवा आयोग प्रयोजनको लागि कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा फाराम जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम अनुभव सम्बन्धी फाराम

Loading

Read More
नीति तथा कानूनविद्यमान कानुनका प्रावधानहरुविविध

सवारी चालकले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने कुराहरु

  प्रश्न नं. १           : नेपालमा सवारी व्यवस्था ऐन कहिले जारी भएको हो ? (१) २०४७ साल (२) २०४८ साल

Loading

Read More