महत्त्वपूर्ण टेलिफोन नम्बरहरू

महत्त्वपूर्ण टेलिफोन नम्बरहरू

रूकुम जिल्लाका केही महत्त्वपूर्ण टेलिफोनहरू

अपाङ्ग संरक्षण मन्च रुकुम : ०८८५३०३०३  आँखा उपचार केन्द्र सल्ले, ०८८५३०२८५  आहा सञ्चार साप्ताहिक: ०८८५३०३६८  उत्पीडित सामुदायिक विकास केन्द्र रुकुम:

Loading

Read More
केही महत्त्वपूर्ण लिङ्कमहत्त्वपूर्ण टेलिफोन नम्बरहरूसम्पर्क

केही व्यक्तिगत सम्पर्क नम्बरहरु

पूर्ण ओली ९८६७३९९५३९ ९८६९४७९८६२ अक्षरगोपाल श्रेष्ठ ९८४१२८८९४४ अतिराम केसी ९८५१०७८९१७ ९८४१२४७५०७ अनन्त पन्थी ९८६७१३३७९५ अनिल फाँजू ९८४१३६९०४७ अनिल शर्मा ९८५१०५४५३६

Loading

Read More