मननीय भनाइ

मलाई टिभी, रेडियो आदि श्रव्य-दृश्य सञ्चार सामग्रीहरु असाध्यै ज्ञानबर्द्धक लाग्छ, ..........
त्यसैले जब घरमा यी सञ्चार सामग्री कसैले खोल्छ, अनि म तुरुन्तै त्यहाँबाट उठेर अर्को कोठामा पस्छु र पुस्तक पढ्न थाल्छु !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *