विद्यमान कानुनका प्रावधानहरु

लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको लागि कार्यालयमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण सम्बन्धी ऐन, २०७१ तथा बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसुर र सजाय ऐन, २०७२ निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको छ । दाइजो लगायतका हानीकारक सामाजिक अभ्यासहरुलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनाउने प्रक्रिया शुरु भएको छ । लैङ्गिक हिंसाबाट पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिहरुलाई सेवा केन्द्र मार्फत स्वास्थ्य उपचार, कानुनी सहयोग, मनोसामाजिक परामर्श तथा सीप विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन  गरिएका छन् ।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *