मनोरञ्जन

९ बिन्दूलाई ४ सिधा रेखाले जोड्नुहोस्

# निम्नानुसारका ९ वटा बिन्दूलाई ४ वटा सिधा रेखाले कलम नउठाएर जोड्नुहोस् यसरी कि एक रेखाले अर्को रेखा नकाटोस् र सबै बिन्दुहरु अरुसँग जोडिउन् ।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *