One thought on “१ देखि २५५ सम्मको कुनै संख्या पनि सम्झनुस् । तपाईँले सम्झेको संख्या म एकछिनमै बताइदिन सक्छु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *