फर्म्याटहरुविद्यमान कानुनका प्रावधानहरु

लोक सेवा बढुवा फाराम तथा अनुभव सम्बन्धी फाराम

लोक सेवा आयोग प्रयोजनको लागि कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा फाराम

जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम

अनुभव सम्बन्धी फाराम आवश्यक परेमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *