मनोरञ्जन

रोटी बाँड्नुहोस् ।

# तीनजना मान्छेले केही रोटी पकाएछन् र बराबर बाँडेछन् । त्यसमध्ये एकवटा बचेकोले सो रोटी कुकुरलाई दिई पहिलो मान्छेले आफ्नो भागको रोटी खाएछ । बाँकि रोटीलाई फेरि बाँड्दा एकवटा रोटी बचेछ र बचेको रोटी कुकुरलाई दिई दोस्रो मान्छेले आफ्नो भागको रोटी खाएछ । बचेका रोटीलाई पुनः ३ भाग लगाउँदा एक रोटी बचेकोले कुकुरलाई दिई तेस्रो मान्छेले आफ्नो भागको रोटी खाएछ । अब बाँकि रोटी फेरि ३ जनाबीचमा बाँड्दा एकरोटी बचेकोले कुकुरलाई दिई ३ जनाले बराबर रोटी खाएछन् । भन्नुहोस् शुरुमा कति रोटी थिए होलान् ।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *