मनोरञ्जन

माछालाई ठीक उल्टो पार्नुहोस्

तल ८ वटा सलाईको काँटीबाट माछा आकारको चित्र तयार गरिएको छ । अब कुनै तीनवटा मात्र काँटी सारेर मात्रै त्यस माछालाई ठीक उल्टो पार्नुहोस् त ।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *