कवितागद्य कविता

पानी देउ महादेउ

कुवाका भ्यागुताले पानी खान पाएनन्

कुवा देउ महादेउ ! महादेउ पानी देउ !

 

सडक मिच्ने साहुजीले बास बस्न पाएनन्

सडक देऊ महादेऊ ! महादेऊ बास देऊ !

 

माल बेच्ने व्यापारीले जाल बुन्न पाएनन्

माल देऊ महादेउ ! महादेउ जाल देऊ !

 

ढोल पिट्ने पत्रकारले नून खान पाएनन्

ढोल देऊ महादेउ ! महादेउ नून देऊ !

 

न्याय दिने न्यायाधीशले राश रच्न पाएनन्

न्याय देऊ महादेउ ! महादेउ रास देऊ !

 

झुस छाद्ने विद्रोहीले जुस खान पाएनन्

झुस देऊ महादेउ ! महादेउ जुस देऊ !

 

सिङौरी खेल्ने गोरुले भुस खान पाएनन्

सिङ देऊ महादेउ ! महादेउ भुस देऊ !

 

राजनेता र जागिरेले घुस खान पाएनन्

राज्य देउ महादेउ ! महादेउ घुस देऊ !

 

कुवाका भ्यागुताले पानी खान पाएनन्

कुवा देउ महादेउ ! महादेउ पानी देऊ !

 

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *