मनोरञ्जन

पञ्चभूजको खेल

 

तलको पञ्चभूजको एकअर्का रेखा जोडिएका वा आपसमा काटिएको बिन्दुमा कुनै वस्तु (राख्न मिल्ने सानो टुक्रा)  राख्नुहोस् ।

पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गन्ती गर्दै जाँदा तेस्रो गन्तीमा मात्र वस्तु राख्नुपर्नेछ ।

गन्ती गर्नुपर्ने शुरुको बिन्दू र वस्तु राख्नुपर्ने बिन्दू दुवै खाली हुनु पर्नेछ ।

पञ्चभूजमा जम्मा दशवटा बिन्दू हुने भएकोले र गन्तीको शुरुको बिन्दू खाली हुनुपर्ने नियम भएकोले दश बिन्दूमध्ये नौ बिन्दूमा नौवटा वस्तु मात्र राख्न सकिनेछ ।

 

 

 

 

 

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *