शब्दकोष

नेपालको सन्दर्भमा सरकारको कार्यक्षेत्रः

नेपालको सन्दर्भमा सरकारको कार्यक्षेत्रः सामाजिक सुरक्षा, परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र संवैधानिक हकको संरक्षण, शान्तिसुरक्षा अमनचयन, वातावरण संरक्षण र विकास, निजी क्षेत्रको विकासमा जोड, मानव अधिकारको संरक्षण, न्याय प्रशासन

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *