मनोरञ्जन

त्यो कुन संख्या हो ?

सबैभन्दा सानो स‍ंख्या कुन हो, जसलाई १० ले भाग गर्दा ९ शेष आउँछ, ९ ले भाग गर्दा ८ शेष आउँछ, ८ ले भाग गर्दा ७ शेष आउँछ, ७ ले भाग गर्दा ६ शेष आउँछ, ६ ले भाग गर्दा ५ शेष आउँछ, ५ ले भाग गर्दा ४ शेष आउँछ, ४ ले भाग गर्दा ३ शेष आउँछ, ३ ले भाग गर्दा २ शेष आउँछ र २ ले भाग गर्दा १ शेष आउँछ ?

सही उत्तरः २५१९

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *