मनोरञ्जन

जताबाट जोडे पनि बराबर हुने

प्रश्न नं (५) संख्याहरुलाई 3×3 तालिकामा कुनै पनि अंक नदोहोरिने गरी राखेर यसरी मिलाउनुहोस् कि तीनैतिरबाट (ठाडो, तेस्रो र छड्केतर्फबाट) जोड्दा बराबर होवस् ।

प्रश्न नं (६) संख्याहरुलाई 4 x 4 तालिकामा कुनै पनि अंक नदोहोरिने गरी राखेर यसरी मिलाउनुहोस् कि चारैतिरबाट (ठाडो, तेस्रो र छड्केतर्फबाट) जोड्दा बराबर होवस् ।

सही उत्तरको लागि तलको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् ।

दिमाग खियाउने प्रश्नहरूको समस्या समाधान | Purna Oli

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *