मनोरञ्जन

छोरा कति छन् ? छोरी कति छन् ?

  • छोराको संख्या सम्झनुहोस्
  • त्यसमा २ जोड्नुहोस्
  • त्यसको दोब्बर पार्नुहोस्
  • १ थप्नुहोस्
  • छोरीको संख्या जोड्नुहोस्
  • १० थप्नुहोस्

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *