गीता शब्दकोष

गीता शब्दकोष

शब्दार्थ

अकीर्ति       –     अपयश

अकुर्वत       –     गरे

अच्युत        –     कृष्ण, भक्तहरुप्रति स्नेह प्रदर्शन गर्न कहिले नचुक्ने

अत्र         –     यहाँ

अथ         –     त्यसपछि

अनन्तविजय    –     युधिष्ठिरको शंख

अनार्य        –     जीवनको मूल्य नबुझ्ने व्यक्तिहरुले

अनिकम्       –     सेनालाई

अनुशुश्रुम्      –     गुरु परम्पराबाट सुनेको छु ।

अन्ये         –     अरुहरुलाई

अपर्याप्तमं      –     नाप्नै नसकिने

अपश्यत्      –     देखे

अपि         –     लगायत

अब्रवीत्       –     भने

अभवत्       –     भयो प्रमुख हुनाले

अभिभवति     –     परिवर्तन हुन्छ

अभिमन्यू      –     अर्जुन-सुभद्राका छोरा

अभिरक्षितमं    –     राम्रोसंग संरक्षण गरिएको

अभिरक्षन्तु     –     सहायता पुर्याउनुपर्छ

अभ्यनुनादयन्   –     प्रतिध्वनित हुँदै

अभ्यहन्यन्त    –     एकैसाथ बजाइए

अयनेषु       –     मोर्चाहरुमा

अरिसूदन      –     शत्रुहरुका संहारकर्ता

अर्जुन        –     पाण्डुका साँहिला छोरा, इन्द्र-कुन्तीपुत्र, पार्थ, विजय, धनञ्जय,

अवस्थितान्    –     जम्मा भएका

अवेक्षे        –     हेर्दछु

अश्रुपूर्णकुल    –     आँशुले भरिएका

अश्वत्थामा     –     द्रोणाचार्यका छोरा

अस्माकम्     –     हाम्रो

अस्मात्       –     यी

अस्मान्       –     हामीलाई

अस्मिन       –     यो

अस्वर्ग्यम्     –     स्वर्गमा नलैजाने खालको

अत्र         –     यहाँ

अहत्वा       –     नमारीकन

अहं          –     म

आचार्य       –     गुरु

आचार्यान्      –     गुरुपर्नेहरु

आचार्यमुपसंगम्य –     आचार्यम् उपसंगम्य, गुरुका नजिक पुगेर

आविष्टम्            –     अभिभूत

आश्रयेत्       –     लाग्ला

इच्छामी      –     चाहन्छु

इति         –     यस प्रकार

इदम्         –     यो

इमम्        –     यी सबैलाई

इव          –     झैँ

इषुभि        –     वाणहरुले

इक्षणम्       –     आँखाहरु

इह          –     यो जीवनमा

उक्त         –     भनिएको

उक्त्वा       –     भनेर

उत          –     यस्तो भनिन्छ

उत्तमौजा      –     पाण्डवपक्षबाट लड्ने एक राजा

उत्तिष्ठ        –     उठ

उत्सन्न       –     नाश भएको

उत्साद्येन्ते     –     नष्ट हुन्छन्

उद्यताः       –     तत्पर भएका छौँ

उद्यम्य       –     उठाएर

उपपद्यते      –     सुहाउँछ

उपविसत्      –     बसे

उपसंगम्य     –     नजिक पुगेर

उपस्थ        –     आसनमा

उपहत चेतसः  –     बुद्धिभ्रष्ट भएका

उभयोः       –     दुवै

उवाच        –     भने

एताम्        –     यो

एतान्        –     यी सबैलाई

एते          –     तिनीहरु

एतैः         –     यी सबै

एतेषाम्       –

एव          –     निश्चय नै

एवम्         –     यस प्रकार

एवमुक्तो      –     एवम्+उक्त- यस प्रकार भनिएको

एवमुक्त्वार्जुन   –     एवम्+उक्त्वा+अर्जुन – अर्जुनले यस प्रकार भनेर

एषाम्        –     यिनीहरुका

कथम्        –     कसरी

कपिध्वजः     –     जसका झण्डामा हनुमानको चित्र अंकित छ

करम        –     गराउने खालको

कर्तुँ         –     गर्नका लागि

कर्ण         –     कर्ण, राधा तथा सूतबाट पालिएका सूर्य र कुन्तीको विवाहपूर्वका छोरा

कश्मलमिदं    –     कश्मल+इदम् – यी मनका खिन्नताहरु

का          –     के

कारकैः       –     कारणहरुले गर्दा

काशिराजः     –     काशिराज

काङ्क्षे       –     चाहन्छु

काङ्क्षितम्    –     इच्छित छ

किम         –     के

किं नु        –     के कुरा

कुन्तिभोज     –     कुन्तिभोज

कुतः         –     कहाँबाट

कुतस्त्वा            –     कुतः+त्वा – कहाँबाट तिमीमा

कुरुवृद्धं       –     कुरुवंशका वयोवृद्ध

कुरुक्षेत्रे      –     कुरुक्षेत्रमा

कुलघ्नानाम्    –     कुलको संहार गर्नेहरु

कुलस्य       –     कुलको

कुलक्षय      –     वंश नाश गर्न

कृत्स्नम्      –     सम्पूर्ण

कृत्स्नमधर्मोभिभवत्युत-  कृत्स्नम् +अधर्मः+अभिभवति+उत – सम्पूर्ण अधर्ममा परिवर्तन हुन पुग्छन् भनिन्छ

कृपया        –     करुणाद्वारा

कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् – कृपया+आविष्टम्+अश्रुपूर्णाकुल+इक्षणम् – करुणापूर्ण आँशुले भरिएका आँखा

कृपाचार्य            –     द्रोणाचार्यका जेठान, (कृपाचार्यकी जुम्ल्याही बहिनी कृपीको विवाह द्रोणाचार्यसंग भएको)

केशव          –      कृष्ण, केशी नामको असुरलाई संहार गर्ने

कैः            –      क कसका

कैर्मया         –      कैः+मया- क कसका मैले

क्लैव्यं         –      नपुंसकता

गाण्डीव         –      अर्जुनको धनु

गात्राणि         –      शरीरका अंगहरु

गुडाक         –      निद्रा

गुडाकेशेन       –      निद्रा जित्ने अर्जुनद्वारा

गुरुन्          –      मान्यजनहरुलाई

गुरुनहत्वा       –      गुरुन्+अहत्वा – मान्यजनहरुलाई नमारीकन

गोमूखाः        –      सीङ

घ्नतोपि         –      घ्नतः+अपि – मारिए पनि

घोष           –      आवाज

च           –     र, पनि, तथा

चमूम        –     सैन्य शक्ति

चापम        –     धनु

चिकीर्षव            –     चाहनेहरु

चेकितान            –     चेकितान

जनार्दन      –     समस्त जीवका पालनकर्ता

जातिधर्माः    –     सामुदायिक योजनाहरु

जायते        –     भइरहेको छ

जिवितेन      –     जिवित रहनाले

जुष्टम्       –     गरिने खालको

ततः         –     त्यसपछि

तत्र          –     त्यहाँ

तथा         –     यसरी

तदा         –     त्यस बखत

तम्          –     तिनीलाई

तव          –     तपाईँको

तस्मात्       –     त्यसै कारणले

तस्मान्नार्हा     –     तस्मात्+नार्हा – त्यसै कारणले योग्य

तस्य         –     उसको

तान्         –     तिनीहरुलाई

तु           –     तर

तुमुलः        –     भयंकर

ते           –     तपाईँहरुलाई

त्यक्त्वा       –     छाडेर

त्वक्         –     छाला

त्वयि         –     तिमीलाई

त्वा          –     तिमीमा

त्विदमेतेषां     –     तु इदमं एतेषां, तर यो पाण्डवहरुको

त्यक्तजीवितः   –     जीवन दिन तयार

दध्मौ        –     बजाए

दिव्य         –     अलौकिक

दुर्योधन       –     दुर्योधन

दुष्टासु        –     दुषित भएमा

दृष्टवा        –     देखेर

दृष्टवेमं       –     दृष्ट्वा+इमम् – यी सबैलाई

दृष्टा         –     देखेर

देवदत्त       –     अर्जुनको शंख

दोषैरेतै       –     दोषै+एतैः – यी सबै यस्ता दोषहरुले

दौर्बल्यम्            –     दुर्बलता

द्रुपद         –     पाण्डव पक्षका पाञ्चालका राजा द्रौपदीका बाबु

द्रुपदपुत्रेण     –     द्रुपदका छोराहरुले

द्रौपदी        –     पाँच पाण्डवकी रानी

द्रौपदेय       –     द्रौपदीका छोरा

द्विजोत्तम            –     ब्राह्मणहरुमा श्रेष्ठ

धनञ्जय       –     धनम् जय, धनका विजेता, अर्जुन

धनुरुद्यम्ये     –     धनु+उद्यम्य- धनु उठाएर

धर्मक्षेत्रे       –     तीर्थस्थल

धर्मे नष्टे            –     धर्म नष्ट भएमा

धार्तराष्ट्राणां    –     धृतराष्ट्रका छोराहरु

धीमता       –     अति बुद्धिमान

धृतराष्ट्र       –     धृतराष्ट्र

धृष्टकेतुः            –     धृष्टकेतु

धृष्टद्युम्न            –     द्रुपदका छोरा

नकुल        –     पाण्डुका काहिँला छोरा, माद्रीपुत्र

नरकायैव      –     नरकाय+एव – नारकीय जीवनका लागि निश्चय नै

नरपुङ्गवः            –     मानवसमाजमा वीर

नाना         –     अनेक

नार्हा         –     योग्य

निबोध        –     चिन्नुहोस्

निमित्तानि      –     कारणहरु

नियतम्       –     सँधै

निरीक्षे        –     हेर्न सकूँ

निवर्तितुम्      –     छुट्न

निहत्य        –     मारेर

नैतत्         –     न त यो

नैतत्त्वय्युपपद्यते –     न त यो तिमीलाई सुहाउँछ

नो          –     हामीलाई

पतन्ति        –     गिर्छन्

पनवानक      –     पनव आनक, साना ढोलहरु

परन्तप       –     शत्रुहरुका विनाशकऽ अर्जुन

परमेष्वास     –     महान धनुर्धर

परिदह्यते      –     जलिरहेको छ

परिशुष्यति     –     सुकिरहेको छ

पर्याप्तं        –     सीमित

पश्य         –     हेर्नुहोस्

पश्यैतान्समवेतान्कुरुनिति – पश्य+एतान्+समवेतान्+कुरुन्‍+इति- यसरी जम्मा भएका कुरुवंशीहरुलाई हेर

पाञ्चजन्यं            –     भगवान कृष्णको शंख

पाण्डवाश्चैव    –     पाण्डवाः+च+एव- पाण्डुका छोराहरुले पनि निश्चयनै

पाण्डवानिकं    –     पाणडवाः+अनिकमं- पाण्डवका सैन्यले

पाण्डुपुत्राणाम्   –     पाण्डुका छोराहरुको

पातकम्       –     पापपूर्ण कार्यलाई

पापमेव       –     पापमात्रै

पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः- पापमेव+आश्रयेत्+अस्मान्+हत्वा+एतान+आततायिन – यी सबै आततायीहरुलाई मारेर हामीलाई पाप मात्र लाग्ला

पापात्        –     पापहरुबाट

पार्थ         –     पृथाका छोरा अर्जुन

पितरो ह्येषां    –     पितरः+हि+एषाम् – निश्चय नै यिनीहरुका पितृहरु

पितामह       –     हजुरबुबा

पितामहान्     –     हजुरबुबा पर्नेहरु

पितृन्        –     बाबु पर्नेहरु

पितृनथ       –     पितृन्+अथ- बाबुहरु पनि

पिण्डोदकक्रिया  –     पिण्डपानीको कर्म

पुरुजित       –     पुरुजित

पुत्रान्        –     छोराहरु

पूजार्हावरिसूदन  –     पूजार्हौ+अरिसूदन

पूजार्हौ        –     पूजनीय

पौत्रान्        –     नातिहरु

प्रतापवान्      –     साहसिलो

प्रतियोत्स्यामि   –     प्रतिप्रहार गरुँ

प्रदध्मतुः            –     बजाए

प्रदिग्धान      –     मुछिएको रंगिएको

प्रदुष्यन्ति      –     दुषित हुन जान्छन्

प्रपश्यद्‍भि     –     देख्नसक्नेले

प्रमुखतः       –     सामुन्ने

प्रवृत्ते         –     कटिवद्ध

प्रिति         –     प्रसन्नता

बलं          –     शक्ति

बहवः        –     थुप्रै

ब्रवीमि        –     बताउँदैछु

भवन्तः       –     तपाईँहरु

भवान        –     हजुर

भवति        –     हुन्छ

भवतीत्यनुशुश्रुम् –     भवति+इति+अनुशुश्रुम – हुन्छ भन्ने गुरु परम्पराबाट सुनेको छु ।

भवेत         –     हुनेछ

भारत        –     भरत वंशका

भीम         –     पाँच पाण्डवमा माहिला भाइ

भीमकर्मा      –     अतिमानवीय कार्य गर्ने

भीमार्जुन            –     भीम र अर्जुन

भीष्म        –     भीष्म

भीष्ममेवाभिरक्षन्तु-     भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु, भीष्मलाई नै सहायता पुर्याउनुपर्छ

भुञ्जीय        –     भोग्नुपर्छ

भूरिश्रवाः            –     वाल्हिकराजाका छोरा

भेर्यः         –     ठूला ठूला ढोलहरु

भैक्ष्यम्       –     भीख मागेर

भैक्ष्यमपिह     –     भैक्ष्यम्+अपि+इह

भोक्तुं         –     भोग्नऽ खान

भोगान्        –     भोग गर्ने चिजहरु

भ्रमति        –     बिर्सिरहेको छु

भ्रातृन्        –     दाजुभाइहरु

 

मदर्थे        –     मत् अर्थे, मेरा लागि

मधुसूदनः     –     मधु नामको राक्षस संहार गर्ने कृष्ण

मनुष्याणाम्    –     मानिसहरुका

मणिपुष्पक     –     सहदेवको शंख

मम          –     मेरा

मया         –     मैले

महत         –     महान

महत्पापं      –     महान पाप

महतिम्       –     विशाल

महारथः      –     ठूला योद्धा, महारथी

महीकृते      –     पृथ्बीका लागि

महीक्षिताम्    –     संसारभरिका राजा

महेष्वासा      –     महान धनुर्धर

मा स्म गमः   –     नलिय

मातुलान्            –     मामाहरु

माम         –     मलाई

मामप्रतीकारमशस्त्रं –   माम+अप्रतीकारम्+शस्त्रं – शस्त्रले प्रतीकार नगर्ने मलाई

माधव        –     कृष्ण, लक्ष्मीका पति

मामकाः      –     मेरा छोराहरु

मे           –     मेरा

मेच्युत        –     मे+अच्युत- मेरा हे अच्युत

 

यत्          –     किनभने

यथाभागम्     –     आ-आफ्नो ठाउँबाट

यथाभागमवस्थिता-     यथाभागम अवस्थिता

यद्देप्येते       –     यदि+अपि+एते – यदि पनि तिनीहरु

यद्राज्यसुखलोभेन –     यत्+राज्य+सुख+लोभेन – किनभने राज्य-सुखको लोभमा परेर

यावत        –     जबसम्म

यावदेतान्निरीक्षेहं –     यावत+एतान+निरीक्षे+अहं- जबसम्म यी सबैलाई म हेर्न सकूँ

युद्धविशारदा    –     युद्ध विद्यामा सिपालु

युधामन्यूः     –     युधामन्यु

युधि         –     लडाइँमा

युधिष्ठिर       –     पाँच पाण्डवमा जेठा छोरा, धर्म-कुन्तीपुत्र,

युयुत्सवः            –     युद्ध गर्ने इच्छाले

युयुत्सुं        –     युद्ध गर्ने मनसाय लिएर

युयुधानः       –     भगवान कृष्णका सारथी

ये           –     जो

येषामर्थे       –     येषाम्+अर्थे – जसको अर्थ हो

योत्स्यमानान्   –     युद्ध गर्न चाहने

योत्स्यमानानवेक्षेहं-     योत्स्यमानान+अवेक्ष+अहं- युद्ध गर्न चाहनेलाई म हेर्छु

योद्धकामान्    –     युद्ध गर्न चाहने

योद्धव्यम्      –     युद्ध गर्नुपर्छ

रण          –     युद्ध

राजा         –     राजा

रुधिर        –     रगतले

रुधिरप्रदिग्धान  –     रगतले मुछिएको

रोमहर्ष       –     रौँ ठाडिनु

 

लुप्त         –     रोकिन्छ

लोभोपहतचेतसः –     लोभ+उपहत+चेतसः- लोभले बुद्धि भ्रष्ट भएका

वचनम्       –     वचन

वत          –     कति आश्चर्यको कुरा हो

वयम्         –     हामीहरु

वाक्यमिदामह   –     वाक्य+इदम्+आह- वचन यी भने

वार्ष्णेय       –     वृष्णीवंशी कृष्ण

वासो भवति    –     वासः+भवति – बास हुन्छ

विकर्ण        –     दुर्योधनका भाइ

विक्रान्त      –     पराक्रमी

विनद्य        –     गर्जँदै

विनद्योच्चै     –     विनद्य+उच्चै- उच्चस्वरले गर्जँदै

विराटः       –     विराट राजा, गुप्तवासको समयमा पाण्डवहरुलाई शरण दिने राजा

विषम        –     सङ्कट

विषीदन्तम्     –     शोकले युक्त भएर

विसृज्य       –     एकातिर राखेर

वीर्यवान       –     अत्यन्त शक्तिशाली

वेपथुः        –     शरीरको कम्पन

व्यदारयत     –     चिर्दै

व्यवसिता      –     निश्चय गरेका छौँ

व्यवस्थितान्    –     रहेको

व्यूढम्        –     व्यूहरचनालाई

व्यूढाम्       –     व्यवस्थित

वृकोदर       –     अतिभोजी, अति धेरै खाने भीम

शक्नोमि      –     सक्छु

शक्नोम्यवस्थातुं –     शक्नोमि+अवस्थातुं – उभिन सक्छु

शब्दस्तुमुलोभवत्-     शब्दः+तुमुलः+अभवत् – सबै मिलेको ध्वनि भयंकर भयो ।

शस्त्रपाणयः    –     हातमा शस्त्रहरु लिएका

शस्त्रप्रहरणा    –     शस्त्रले सजिएका

शस्त्रसम्पाते    –     वाण हान्नका लागि

शाश्वताः       –     सनातन

शिखण्डी      –     पाण्डव पक्षका द्रुपद राजाका छोरा, मूलरुपमा कन्या

शिष्येण       –     शिष्यद्वारा

शूरा         –     वीरहरु

शंखं         –     शंख

शंखाः        –     शंखहरु

श्यालाः       –     साला र जेठानहरु

श्रेयः         –     कल्याणऽ राम्रो हो

श्रेयो         –     श्रेयः

श्वशुरान्       –     ससुराहरु

श्वशुरान्सुहृदश्चैव –     श्वशुरान्+सहृदः+च+एव- ससुराहरु शुभचिन्तकहरु पनि निश्चय नै

श्वैतैः         –     सेता

श्वैतैर्हयैयुक्ते    –     श्वैतैः+हयै+युक्तेः- सेता घोडाहरुले नारिएको

स           –     त्यो

सखिन्        –     साथीहरु

सखींस्तथा     –     सखिन्+तथा- साथीहरु तथा

सङ्करो        –     वर्णशङ्कर सन्तान

सञ्जय        –     सञ्जय

सञ्जनयन्            –     बढाउँदै

समवेताः            –     जम्मा भएका

समाः        –     समान

समागताः      –     जम्मा भएका

समितिञ्जय     –     लडाइँमा सँधै विजयी हुने

समुद्यमे       –     प्रयत्नमा

सर्वे          –     सबै

सर्वेषाम्       –     सबै

सर्वेषु         –     सबै ठाउँमा

सवान्धवान्    –     साथीहरुसहित

सशरम्       –     वाणसहित

सह          –     साथमा

सहदेव       –     पाण्डुका कान्छा छोरा माद्रीपुत्र

सहसा        –     अचानक

सहसैवाभ्यहन्यन्त –    सहसा एव अभ्यहन्यन्त, अचानक नै एकैसाथ बजाइए

सात्यकि      –     युयुधान जस्तै भगवान कृष्णका सारथी

सिंहनादम्     –     सिंहको जस्तो गर्जना गर्दै

सीदन्ति       –     कामिरहेका छन्

सुघोष        –     नकुलको शंख

सेनयोरुभयोर्मध्ये –     सेनयो+उभयो+मध्ये- दुवै सेनाहरुका मध्यमा

सैनस्य        –     सेनाहरुको

सौभद्र        –     अर्जुन-सुभद्राको छोरा अभिमन्यू

सौमदत्ति            –     सोमदत्तको छोरा

संख्य         –     युद्धभूमिमा

संविग्नमानसः   –     उद्धिग्न मन भएका

संज्ञार्थ        –     सूचनाको लागि

स्त्रीषु         –     नारीत्वबाट

स्थापय       –     अड्याउनुहोस्

स्थापयित्वा     –     अड्याउनुभयो

स्थितौ        –     बसेर

स्यन्दने       –     रथमा

स्रंसते        –     फुस्कँदै छ

स्वजनमाहवे    –     स्वजनम+आहवे – आफ्ना सम्बन्धीहरुलाई युद्धमा

स्वजनमुद्यताः   –     स्वजनम्+उद्यताः – आफ्नै सम्बन्धीहरुलाई तत्पर भएका छौँ ।

स्यात्        –     होला र

स्याम्        –     हामी हौँला र

स्याज्जनार्दन   –     स्यात्+जनार्दन – होला र ? जनार्दन ?

हत्वा         –     मारेर

हत्वार्थकामांस्तु –     हत्वा+अर्थ+कामान्+तु – मारेर लाभका इच्छाले तर

हन्तुम्        –     मार्ने

हन्युः        –     मारुन्

हन्युस्तन्मे     –     हन्यु+तत्+मे – मारुन् त्यो मेरा लागि

हस्तात       –     हातबाट

हृषीकेश      –     हृषीक+ईश् – भक्तहरुको इन्द्रीयलाई निर्देशन दिने भगवान कृष्ण

हेतो         –     उद्देश्यले

क्षुद्रम्        –     तुच्छ

क्षेमतरम्            –     भन्दा राम्रो

ज्ञेयम्        –     जानौँ

ज्ञेयमस्माभि    –     ज्ञेयम+अस्माभि – हामीहरु जानौँ

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *