विद्यमान कानुनका प्रावधानहरु

कालोबजारी गर्नेलाई

कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा कालोबजारी गर्नेलाई निजले बढी मूल्यमा बिक्रि गरेको माल जफत गरी निजलाई १० वर्षसम्म कैद हुने र जरिवाना हुने समेत व्यवस्था छ । यसैगरी सरकारले तोकेबमोजिम २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिएको अथवा लाभ उठाई विक्रि गर्ने नाफाखोरलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने प्रावधान छ ।

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *