स्वविकसित सफ्टवेयरहरु

एक्सेलका आधारभूत सूत्रहरु

के तपाईँ दैनिक जीवनमा आइपर्ने जटिल गणितीय समस्याहरु सरल तरिकाले हल गर्ने तरीका जान्न चाहनुहुन्छ ? चाहनुहुन्छ भने यो फाइलले तपाईँलाई मद्दत गर्न सक्छः  ⇒ Formula in excel

Loading

One thought on “एक्सेलका आधारभूत सूत्रहरु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *