मनोरञ्जनस्वविकसित सफ्टवेयरहरु

अटो भ्रमण बिल्स

के तपाईँको कार्यालयमा

  • ‍भ्रमण आदेश बनाइ राख्नुपर्छ ?
  • भ्रमणको विस्तृत अभिलेख राख्नुपर्ने आवश्यकता छ ?
  • भ्रमण बिल भर्न अरुको सहायता लिनुपर्छ ?
  • बिल भुक्तानिको निवेदन लेखिरहनुपर्छ ?

त्यसो हो भने यो फाइलले तपाईँलाई मद्दत गर्न सक्छः ⇒ Bharman-Bill

 

 

Loading

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *