लेखा सम्वद्ध कानूनहरुस्वविकसित सफ्टवेयरहरु

अटो पेरोल सफ्ट-२०७६

राष्ट्रसेवकहरुको

 • तलब, ग्रेड तथा करको हिसाबको जानकारी राख्न ।
 • पेरोल बनाउन, नयाँ मलेप फारामअनुसार गोश्वारा भौचर उठाउन
 • तलबी प्रतिवेदन तयार गर्न
 • विभिन्न कोषकट्टी फाँटवारीहरु तयार गर्न
 • भ्रमण आदेश, भ्रमणबिल तथा प्रतिवेदन तयार गर्न
 • रमानापत्र तथा बरबुझारथ प्रमाणपत्र तयार गर्न
 • आफ्नो आवश्यकताअनुसार उल्लिखित फर्म्याटहरुमा सुधार तथा थपघट गर्न
 • कर्मचारी विवरण अभिलेखीकरण गर्न ।

यो सफ्टवेयर चलाएर हेर्नुहोस् है त ⇒ 

Loading

2 thoughts on “अटो पेरोल सफ्ट-२०७६

 • नन्द सिंह साउँद

  नमस्कार सर

  नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमा जिन्सी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर एक्सलमा विकास गरी तयार गर्नु भएका धेरै राम्रो हुने थियो ।

  Reply
  • Purna Oli

   जिज्ञासाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद । हिसाबभिडानको काम सकिनेबित्तिकै एक हप्ताभित्रै आउनेछ ।

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *