नीति तथा कानून विद्यमान कानुनका प्रावधानहरु विविध

सवारी चालकले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने कुराहरुसवारी चालकले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने कुराहरु

  प्रश्न नं. १           : नेपालमा सवारी व्यवस्था ऐन कहिले जारी भएको हो ? (१) २०४७ साल (२) २०४८ साल (३) २०४९ साल (४) २०५०

विद्यमान कानुनका प्रावधानहरु

ऐनको व्यवस्था भएको ९ वर्षपछि विद्यूतीय कारोबारलाई सुरक्षित र सहज बनाउन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउनको साथै सूचनाको

विद्यमान कानुनका प्रावधानहरु

स‌ंसदको विधायन समितिले २०७३ जेठभित्र मुलुकको पहिलो कानुन मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दैछ । सो का लागि दर्ता भएका पाँचवटा विधेयक अहिले विधायन समितिले उपसमिति बनाई

विद्यमान कानुनका प्रावधानहरु

लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको लागि कार्यालयमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण सम्बन्धी ऐन, २०७१ तथा बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसुर र सजाय ऐन, २०७२ निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको

विद्यमान कानुनका प्रावधानहरु

कालोबजारी गर्नेलाईकालोबजारी गर्नेलाई

कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ मा कालोबजारी गर्नेलाई निजले बढी मूल्यमा बिक्रि गरेको माल जफत गरी निजलाई १० वर्षसम्म