लेखा सम्वद्ध कानूनहरु

अटो पेरोल सफ्ट-२०७६

August 7, 2019 | 2 Comments

राष्ट्रसेवकहरुको तलब, ग्रेड तथा करको हिसाबको जानकारी राख्न । पेरोल बनाउन, नयाँ मलेप फारामअनुसार गोश्वारा भौचर [...]

सम्पत्ति विवरण फाराम

August 3, 2017 | 0 Comments

टाइप गरेर भर्न मिल्ने सम्पत्ति विवरण फाराम तथा सोको लागि खाममा लेख्ने विवरण चाहिएको छ भने निम्नानुसारको फाइल [...]

भुक्तानी विवरण

July 31, 2017 | 0 Comments

सिँचाइ विकास डिभिजन रुपन्देहीबाट आ.व. २०७३/०७४ को लागि भुक्तानीको विवरण लिनुपर्ने निर्माण व्यवसायी, [...]

आर्थिक कार्यविधि ऐन नियम

July 6, 2017 | 0 Comments

आर्थिक-कार्यविधि-तथा-वित्तीय-उत्तरदायित्व-ऐन-२०७६Download Arthik Karyabidhi Ain Arthik Karyabidhi Niyam contingency_directive2074Download  11,513 total views,  3 views [...]
1 2