प्रवचन संग्रह

मौलिक शक्तिहरु

July 31, 2016 | 0 Comments

ब्रह्माकुमार जगदीश चन्द्र   हामीहरु यहाँ ईश्वरीय विश्व विद्यालयमा जुन पुरुषार्थ गर्छौँ त्यसलाई रुहानी अर्थात [...]

लाइट हाउस कसरी बन्ने

July 31, 2016 | 0 Comments

ब्रह्माकुमार जगदीश चन्द्र जब पहिले पहिले बाबालाई शिव बाबाको साक्षात्कार भयो, त्यसबेला हामीले उहाँलाई सामुन्ने [...]

दीलको केही कुराहरु

July 31, 2016 | 0 Comments

ब्रह्माकुमार जगदीश चन्द्र   बाबा भन्नुहुन्छः ‘बच्चा हो सफा दिलवाला बन,’ अर्थात दिल सफा हुनुपर्‍यो । दिल सफा [...]

भगवानको हात र साथ

July 31, 2016 | 0 Comments

ब्रह्माकुमार जगदीश चन्द्र   ब्रह्मकुमार ब्रह्मकुमारीहरुले आवाज निकाल्छन् बाबा हामी तपाईँको साथ छोड्दैनौँ । [...]

योगमा अनुभव किन हुँदैन ?

July 31, 2016 | 0 Comments

ब्रह्माकुमार जगदीश चन्द्र   केही मान्छेहरुको सिकायत हुन्छ कि मेरो ठीक योग नै लाग्दैन । अमृतबेलाको योगमा अनुभव [...]

भगवानका साथ अद्वितीय अनुभव

July 31, 2016 | 0 Comments

ब्रह्माकुमार जगदीश चन्द्र हरेक गीतको आ-आफ्नै विशेषता हुन्छ । हरेक गीत सुन्नेवालालाई मन-बुद्धिमा प्रभाव पर्न [...]

संगमयुगको कहानी

July 31, 2016 | 0 Comments

ब्रह्माकुमार जगदीश चन्द्र   मान्छेहरु राम कहानी, कृष्ण कहानी सुनाउँछन् र सुन्नेवाला त्यो सुनेर गदगद हुन्छन्, [...]

मृत्यू भय किन हुन्छ ?

July 31, 2016 | 0 Comments

ब्रह्माकुमार जगदीश चन्द्र मनुष्यको जीवनमा कुनै न कुनै कुराको डर भइरहन्छ । सायदै कोही होला, जो भयबाट छुटेको होस् । [...]
1 2 3