नीति तथा कानून

दिव्योपदेश

January 11, 2021 | 0 Comments

पृथ्वीनारायण-शाहको-दिव्योपदेशDownload Divya Upadesh of Prithivi Narayan ShahDownload  1,378 total [...]

रमाना-पत्र

October 14, 2017 | 0 Comments

निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ३८ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) सँग सम्बन्धित अनुसूची-१२ अनुसार सरुवा भई जाने [...]

सम्पत्ति विवरण फाराम

August 3, 2017 | 0 Comments

टाइप गरेर भर्न मिल्ने सम्पत्ति विवरण फाराम तथा सोको लागि खाममा लेख्ने विवरण चाहिएको छ भने निम्नानुसारको फाइल [...]

भुक्तानी विवरण

July 31, 2017 | 0 Comments

सिँचाइ विकास डिभिजन रुपन्देहीबाट आ.व. २०७३/०७४ को लागि भुक्तानीको विवरण लिनुपर्ने निर्माण व्यवसायी, [...]
1 2