धर्म

संयोग परका संयोगहरु

October 29, 2018 | 0 Comments

त्यो गृष्मान्तको एक साँझ थियो । महिनौँ सुख्खा रहेको आकाशमा कालाकाला बादलका धब्बाहरु एकाएक सलबलाउन थाले । बादल [...]