गीता शब्दकोष

गीता शब्दकोष

गीता शब्दकोष

शब्दार्थ अ अकीर्ति       –     अपयश अकुर्वत       –     गरे अच्युत        –     कृष्ण, भक्तहरुप्रति स्नेह प्रदर्शन गर्न कहिले नचुक्ने अत्र         –     यहाँ

Loading

Read More