अनुत्तरित् प्रश्न (? ? ?)

यस्ता प्रश्नहरुले दिमाग चक्कराउन छाडेन !!!यस्ता प्रश्नहरुले दिमाग चक्कराउन छाडेन !!!

एकजना न्यायाधीश महोदयले एउटै मुद्दाको सन्दर्भमा एकपटक बयान लिइसकेको एउटा वादी साक्षीलाई अर्को दिन प्रतिवादी साक्षीको रुपमा पुनः बयान गर्न किन लगाए ? वा बयानमा