चिठीपत्र

आवरण-कुण्डबाहिरका एक मित्रलाई चिठ्ठीआवरण-कुण्डबाहिरका एक मित्रलाई चिठ्ठी

  (यो पत्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पठाउन खोजिएको तर घरठेगाना पत्ता नलाग्दा फेसबुक वालमा टाँसिएको नितान्त निजी पत्र हो । असम्बन्धित व्यक्तिले नखोलिदिनुहोला ।) श्री बाग्मतीज्यू