मनोरञ्जन

DIFFERENT WAY FOR 2 FACTORS MULTIPLICATIONDIFFERENT WAY FOR 2 FACTORS MULTIPLICATION

2 factors multiplication: एउटा संख्याको आधा आधा पार्दै लैजानुहोस् र अर्को संख्याको दोब्बर पार्दै लैजानुहोस् । ती संख्याहरुको row  हेर्नुहोस् । दुवैतिर जोडा संख्या भए

मनोरञ्जन

पञ्चभूजको खेलपञ्चभूजको खेल

  तलको पञ्चभूजको एकअर्का रेखा जोडिएका वा आपसमा काटिएको बिन्दुमा कुनै वस्तु (राख्न मिल्ने सानो टुक्रा)  राख्नुहोस् । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गन्ती गर्दै जाँदा तेस्रो

मनोरञ्जन

१४२८५७ लाई १ देखि ६ सम्मका जुनसुकै अंकले गुणन गर्नुहोस् ।१४२८५७ लाई १ देखि ६ सम्मका जुनसुकै अंकले गुणन गर्नुहोस् ।

142857 लाई १ देखि ६ सम्मका जुनसुकै अंकले गुणन गर्नुहोस् । गुणनफल १ ४ २ ८ ५ ७ नै आउँछ । तर ७ ले गुणन

मनोरञ्जन

७ ले निशेष भाग जाने संख्याको पनि कुनै नियम हुन्छ त ?७ ले निशेष भाग जाने संख्याको पनि कुनै नियम हुन्छ त ?

२ देखि ६ सम्मका संख्याले कस्ता कस्ता संख्यालाई निशेष भाग जान्छ ? ७ ले निशेष भाग जाने संख्याको पनि  कुनै नियम छ त ? ९

मनोरञ्जन

९ बिन्दूलाई ४ सिधा रेखाले जोड्नुहोस्९ बिन्दूलाई ४ सिधा रेखाले जोड्नुहोस्

# निम्नानुसारका ९ वटा बिन्दूलाई ४ वटा सिधा रेखाले कलम नउठाएर जोड्नुहोस् यसरी कि एक रेखाले अर्को रेखा नकाटोस् र सबै बिन्दुहरु अरुसँग जोडिउन् ।