Free songs
Home / 2015 / October

Monthly Archives: October 2015

DIFFERENT WAY FOR 2 FACTORS MULTIPLICATION

2 factors multiplication: एउटा संख्याको आधा आधा पार्दै लैजानुहोस् र अर्को संख्याको दोब्बर पार्दै लैजानुहोस् । ती संख्याहरुको row  हेर्नुहोस् । दुवैतिर जोडा संख्या भए दुवैलाई हटाइदिनुहोस् । नहटाइएका संख्या बाँकीको दोब्बर पारिएका भागपट्टिका संख्याहरुको योगफल निकाल्नुहोस् । जस्तै १६ ...

Read More »

Life is a mirror, if you frown at it, it frowns back, it returns the greetings… ….  349 total views

Read More »

10 % of conflicts are due to the difference in opinion, the remaining 90% are to the wrong tone of voice… …..  356 total views

Read More »

when s/he texts you, text her/him back, just because s/he is yours for the moment, doesn’t mean s/he still will be in the future. Treat her/him right.  312 total views

Read More »

पञ्चभूजको खेल

  तलको पञ्चभूजको एकअर्का रेखा जोडिएका वा आपसमा काटिएको बिन्दुमा कुनै वस्तु (राख्न मिल्ने सानो टुक्रा)  राख्नुहोस् । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो गन्ती गर्दै जाँदा तेस्रो गन्तीमा मात्र वस्तु राख्नुपर्नेछ । गन्ती गर्नुपर्ने शुरुको बिन्दू र वस्तु राख्नुपर्ने बिन्दू दुवै खाली ...

Read More »

१४२८५७ लाई १ देखि ६ सम्मका जुनसुकै अंकले गुणन गर्नुहोस् ।

142857 लाई १ देखि ६ सम्मका जुनसुकै अंकले गुणन गर्नुहोस् । गुणनफल १ ४ २ ८ ५ ७ नै आउँछ । तर ७ ले गुणन गर्दा ९९९९९९ आउँछ ।  776 total views,  1 views today

Read More »

What is the difference between “I like you” and “I love you?” Beautifully answered by Buddha: “When you like a flower, you just pluck it. But when you love a flower, you water it daily.”One who understands this, understands the ...

Read More »

७ ले निशेष भाग जाने संख्याको पनि कुनै नियम हुन्छ त ?

२ देखि ६ सम्मका संख्याले कस्ता कस्ता संख्यालाई निशेष भाग जान्छ ? ७ ले निशेष भाग जाने संख्याको पनि  कुनै नियम छ त ? ९ ले कस्ता संख्याहरुलाई निशेष भाग जान्छ ? १३ ले कस्ता संख्याहरुलाई निशेष भाग जान्छ ? ...

Read More »

९ बिन्दूलाई ४ सिधा रेखाले जोड्नुहोस्

# निम्नानुसारका ९ वटा बिन्दूलाई ४ वटा सिधा रेखाले कलम नउठाएर जोड्नुहोस् यसरी कि एक रेखाले अर्को रेखा नकाटोस् र सबै बिन्दुहरु अरुसँग जोडिउन् ।  969 total views

Read More »
Scroll To Top