नेपालका केन्द्रीय निकायको बारेमा जानकारी राख्‍नुहोस् ।

नेपालका केन्द्रीय निकायको बारेमा जानकारी राख्‍न

यो फाइल क्लिक गर्नुहोस्  ⇒ Kendriya-Nikaya3

यो फाइल प्राेटेक्टेड गरिएको  भए पनि पासवर्ड राखिएको छैन । मेनु बारको Review  Tab मा गएर unprotect sheet मा click गरेमा वा फाइलको तल jankari sheet मा right click गरी unprotect sheet मा क्लिक गर्ने बित्तिकै फाइल अनप्रोटेक्टेड हुन्छ ।

अतः फाइललाई आवश्यकताअनुसार जहाँसुकै edit गर्न सकिन्छ ।

6,839 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *