One thought on “नयाँ तलबमान- २०७६

 • August 8, 2019 at 5:57 am
  Permalink

  नमस्कार असाध्यै राम्रो सफ्टवेयर रहेछ ।
  यस अझ
  नियुक्ती मिति र पद हाले पछी ग्रेड रकम आफै आउने भएत गजव हुने छ ।

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *