अटो पेरोल सफ्ट-२०७६

राष्ट्रसेवकहरुको

 • तलब तथा करको हिसाबको जानकारी राख्न ।
 • पेरोल बनाउन
 • विभिन्न फाँटवारीहरु तयार गर्नः-

यो सफ्टवेयर चलाएर हेर्नुहोस् है त ⇒ payroll-soft-2076

 

476 total views, 5 views today

One thought on “अटो पेरोल सफ्ट-२०७६

 • August 13, 2019 at 8:48 am
  Permalink

  नमस्कार सर

  नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमा जिन्सी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर एक्सलमा विकास गरी तयार गर्नु भएका धेरै राम्रो हुने थियो ।

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *