अटो पेरोल सफ्ट-२०७६

राष्ट्रसेवकहरुको

  • तलब तथा करको हिसाबको जानकारी राख्न ।
  • पेरोल बनाउन
  • तलबी प्रतिवेदन तयार गर्न
  • विभिन्न फाँटवारीहरु तयार गर्नः-

यो सफ्टवेयर चलाएर हेर्नुहोस् है त ⇒ payroll-soft-2076

 

1,381 total views, 5 views today

2 thoughts on “अटो पेरोल सफ्ट-२०७६”

  1. नमस्कार सर

    नेपालका सरकारी कार्यालयहरूमा जिन्सी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर एक्सलमा विकास गरी तयार गर्नु भएका धेरै राम्रो हुने थियो ।

    1. जिज्ञासाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद । हिसाबभिडानको काम सकिनेबित्तिकै एक हप्ताभित्रै आउनेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *