Free songs
Home / स्वविकसित सफ्टवेयरहरु / अटो ग्यारेन्टी-लेटर्स

अटो ग्यारेन्टी-लेटर्स

  • के तपाईँको कार्यालयमा निर्माण तथा परामर्श सेवाका ठेक्कापट्टाका कामहरु धेरै हुन्छन् ?
  • के बिडबन्ड/पर्फर्मेन्सबन्ड/एपिजि सम्बन्धी फुकुवापत्र एक्स्टेन्सन पत्र तथा  रोक्कापत्रहरु तयार गरिरहनुपर्छ ?
  • के ग्यारेन्टी नम्बर, ग्यारेन्टी रकम र फुकुवा एवं म्याद थपको अवधि र रकम सम्बन्धमा कन्फ्यूजन भैरहन्छ ?
  • के सम्बन्धित बैँकलाई रोक्काको पत्र लेख्न बिर्सिएको कारणले ठेकेदार उम्कन सक्ने जोखिम छ ?

यदि त्यसो हो भने यो सफ्टवेयरले  मद्दत गर्न सक्छ । तपाईँलाई उल्लिखित कुराहरु समय समयमा सम्झाइरहनेछ र तपाईँले चाहेका पत्रहरु एक क्लिकको भरमा एक सेकेन्ड तयार हुनेछन् ।

Auto-Guarantee-Letters

 1,304 total views,  2 views today

About Purna Oli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top